« Baza siłowni

Siłownia Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji