« Baza siłowni

OSiR Praga Południe [Pływalnia Szuwarek]