« Baza siłowni

Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji