« Baza siłowni

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego